top of page

תכירו את העולם הגמיש של מגדל

רוצה לעזור לכסף שלך לממש את הפוטנציאל שלו?

מגדל מזמינה אותך לגלות דרך חדשה לחסוך:

מגדל קשת | לפרט

פוליסה לחיסכון המשלבת חיסכון והשקעה, ומציעה לך גם פוטנציאל להגדלת תשואות ביחס למוצרי החיסכון האחרים, וגם נזילות וגמישות מלאים לכסף שלך.

למה כדאי לחסוך במגדל קשת | לפרט ?

כל אחד יכול לחסוך ולהרוויח - החל מהפקדות של ₪200 בחודש, ו/או הפקדות חד פעמיות החל מ- 10,000 ₪*. באפשרותך לשלב בין 2 סוגי ההפקדות.

 • נזילות מלאה של הכספים בכל רגע שתבחר - תוכל למשוך את הכספים שחסכת בכל רגע נתון - ללא קנסות או עמלות פירעון מוקדם.**

 • תשווה, תרוויח! במגדל קשת לפרט פוטנציאל לתשואות גבוהות ביחס למוצרי החיסכון וההשקעה האלטרנטיביים (פקדונות, תכניות חיסכון וכיוב') - אתה מוזמן לבדוק את התשואות שלנו לאורך זמן במסלולי ההשקעה השונים.

 • קשת מסלולי השקעה לבחירתך - מסלולי השקעה בתמהילים שונים וברמות סיכון שונות בהתאם להעדפותיך. ניתן לעבור במהלך תקופת החיסכון בין המסלולים ללא כל עלות.

 • ללא עמלות וקנסות, ללא דמי משמרת ניירות ערך ושיעור הוספה בהשוואה לקרנות נאמנות.

 • גובה דמי הניהול מובטח עבורך - דמי הניהול נקבעים במועד ההצטרפות ומובטחים לכל אורך תקופת החיסכון.

 • מס על רווחי הון - רק עם פדיון הכספים. אין תשלום מס על רווחי הון במעבר בין מסלולי ההשקעה, אלא רק במועד משיכת כספים.**

 • אפשרויות לפטור חלקי ממס על רווחי הון לפורשים***

 • אפשרויות שונות למשיכת כספים - כסכום חד פעמי, בתשלומים חודשיים או כקצבה מגיל הפרישה אשר משולמת לכל החיים.

אז במקום להסתפק במינימום שאחרים מציעים לך, תן למגדל קשת לפרט לעבוד יותר עבור הכסף שלך!

קיימת האפשרות להוסיף כיסויים ביטוחיים כגון:

 • מגדל הכנסה למשפחה - פיצוי חודשי במקרה פטירה.

 • שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה.

 • אור 1 - ביטוח למקרה פטירה.

 

למה מגדל?

 • מגדל היא חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל, הנהנית מדירוג Aaa - הציון הגבוה ביותר לאיתנות פיננסית (ifsr) ****

 • מערך ההשקעות של מגדל הוא מהמובילים בענף ומנהל השקעות של כ - 206 מיליארד ₪ *****

 • מסלולי ההשקעה השונים במוצר מנוהלים בידי מערך ההשקעות של הקבוצה להם הידע, הניסיון והמומחיות במצבי שוק משתנים, הנדרשים לניהול השקעות בסדר גודל זה.

כלקוחות שלנו, באמצעות אתר מגדל תוכלו לרכוש את תוכנית מגדל קשת פרט.

 

לידיעתכם, לאחר הרכישה תוכלו ליהנות מתמיכה ושירות ע"י סוכנות אופיר הרפז.

 

לצורך ביצוע המעבר לאתר מגדל, לחצו על כפתור הרכישה למעבר לאתר מגדל חברה לביטוח בע"מ.

* הפקדות חד פעמיות מ-90 יום לאחר תחילת הפוליסה, כפופות לאישור החברה.

** בהתאם למצב המשפטי בעת אישור התכנית.

*** שמלאו להם 55 שנים ומעלה ב-1.1.03 כפוף לסעיף 125ד’ לפקודת מס הכנסה והוראות הדין.

**** עפ״י נתונים כספיים מאתר משרד האוצר ינואר-ספטמבר 2014. לפי דו״ח של חברת מדרוג (ינואר 2015).

*****נכון לתאריך 31.12.2014. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים את החברה הם תנאי הפוליסה בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה ובין ההוראות הקבועות בתנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

קוד אוצר: 11005411025020

bottom of page