top of page

בדיקת תיק ביטוח

מטרת התהליך

המטרה בבדיקת תיק ביטוח פרטי/משפחתי היא מצד אחד למצוא כפילויות מיותרות, מצד שני למצוא חוסרים שחשוב להשלים,
וניתן גם להוזיל ביטוחים קיימים.
כמו כן תבוצע בדיקה של התוכניות הפנסיוניות ותנתן חוות דעת/המלצות לגביהן
 
כיצד מתבצע התהליך?

 1. פגישה ראשונה היא להיכרות ולתיאום ציפיות. בסוף פגישה זו אאסוף את החומר שהכנתם מראש: דיווח שנתי אחרון ודיווח רבעוני אחרון של כל הפוליסות והקופות בכל החברות.כמו כן נגיש בקשה לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית

 2. חזרה למשרד לבדיקת וניתוח החומר. (כ 7-10 ימים)

 3. פגישה שניה ובה אציג 2 נושאים: א. פירוט הקופות והקרנות שנבדקו: סוג, תמהיל סיכון, נזילות, צפי של הסכום שייצבר בסוף התקופה, המלצות.  ב. סקירת מצב הביטוח הנוכחי , דגשים והמלצה על שינויים אם יש צורך.

 4. פגישה שלישית שבה נבצע את השינויים הדרושים. (ניתן לאחד את פגישות 2 ו 3)

מה ניתן לגלות? (דוגמאות)

 • כפילויות מיותרות בביטוח בריאות.

 • ביטוח אובדן כושר עבודה בסכום שהוא מעבר להכנסה המוצהרת (תשלום מיותר שבשעת ארוע לא ישולם).

 • ביטוחים ישנים בתעריפים גבוהים משמעותית מהתעריפים הנהוגים כיום.

 • ביטוח חיים בסכום נמוך שלא תואם את צרכי המשפחה.

 • דמי ניהול גבוהים שניתן להוריד.

 • מסלול השקעה בפוליסות חסכון/פנסיה אשר אינו תואם את רמת הסיכון הרצוייה.

 • קופה ש"מדשדשת" וכדאי להעביר ממנה את הכסף.

 
ועוד ועוד!

תעריף

 • בדיקה מלאה (פנסיוני וביטוחים) לבן זוג ראשון - 2000 +מע"מ

 • בדיקה מלאה (פנסיוני וביטוחים) לבן הזוג השני - 1500 + מע"מ

 • בדיקת ביטוחים בלבד (ללא פנסיוני) לבן זוג ראשון - 750 + מע"מ

 • בדיקת ביטוחים בלבד (ללא פנסיוני) לבן הזוג השני  - 500 + מע"מ

 

 

 

 

bottom of page