top of page

איתור כספים אבודים

איתור כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית.

 

המסלקה הפנסיונית היא גוף שקם ביוזמת ובפיקוח משרד האוצר ומאפשר העברת מידע (ובהמשך גם ביצוע פעולות) בין כל הגופים הפנסיוניים במשק: חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, וכו'.

 

תהליך איתור הכספים:

1. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס בתחתית העמוד.

2. לאחר קבלת הקוד, יש למלא את טופס ההתקשרות עם משרדי.

3. לאחר הסדרת התשלום מול משרדי תישלח בקשה באמצעותי, דרך המסלקה, לכל הגופים הפנסיוניים במשק, והם מחוייבים להחזיר תשובה תוך 3 ימי עסקים:

  • האם קיימים כספים אצלם המשוייכים למס' ת.ז שנשלח.

  • אם אין כספים - מגיעה תשובה: לא קיימים כספים

  • אם יש כספים  - מגיעה תשובה עם פירוט לגבי הסכום ומצב הכספים. 

4. פעולות המשך אפשריות שניתנות על ידי בתשלום:

    א. ניתוח מלא של התיק.

    ב. איחוד כל הספים כך שינוהלו באותו גוף פנסיוני.

    ג. פדיון של הכספים שניתן למשוך.

 

בלחיצה על כפתור הפקת הקוד, ייפתח בפניכם חלון חדש של המסלקה הפנסיונית.
לאחר קבלת הקוד, חזרו אלינו לאתר, להזנת הפרטים.

Success! Message received.

bottom of page